Begrafenis­verzorging Kina

Kina (Hebreeuws) Jozua 15 vers 22
Betekenis "Treurzang over een overledene"

Begrafenisverzorging Kina is gevestigd in Capelle aan den IJssel en Gouda. Wij zijn werkzaam in Capelle aan den IJssel, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Rotterdam en verder elke regio van het land waar zij wordt ontboden.

Uit eigen ervaring weten wij aan welke eisen een persoonlijke en verantwoorde begrafenis dient te voldoen. Wij werken volgens de in reformatorische kringen geldende principes: een stijlvolle, correcte en overeenkomstig de wens van de familie verzorgde begrafenis.

Daarom verzorgen wij alleen begrafenissen en geen crematies.

Bij een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar onder nummer 010 – 458 31 12

Spaarfonds

Regelmatig komt het voor dat mensen hun begrafenis van tevoren willen regelen. Vaak komt dan ook de financiële kant van de begrafenis naar voren.

Speciaal voor diegenen die om welke reden dan ook zich niet willen of kunnen verzekeren voor de kosten van een begrafenis werkt begrafenisverzorging Kina samen met de Stichting Voorzorg Kosten Begrafenisverzorging.

De Stichting Voorzorg Kosten Begrafenisverzorging geeft u de gelegenheid om op een verantwoorde wijze financiële middelen te reserveren voor de begrafenis. Het geld wordt tegen een relatief hoog rentepercentage weggezet. De rente die het deposito opbrengt wordt jaarlijks aan het tegoed toegevoegd, zodat het bedrag jaarlijks iets meegroeit. Deze groei is ook nodig om de jaarlijkse kostenstijging op te vangen. Het is geen verzekering en de stichting heeft daardoor ook geen winstoogmerk. Het inleggen van geld kan naar eigen inzichten worden geregeld en wordt door een onafhankelijke instantie bewaard en bewaakt. Het geld dat na een begrafenis overblijft, wordt aan de nabestaanden uitgekeerd. Het geld is niet opvraagbaar door derden.

U kunt bij de stichting een bedrag aan geld storten, waarna zij van de stichting een bewijs van deelname ontvangt.

Op deze manier kunt u het geld voor uw begrafenis buiten uw vermogen stellen en ervoor zorgen dat uw nabestaanden op het moment van overlijden niet worden geconfronteerd met financiële zorgen. Zij kunnen zich dan volledig concentreren op de begrafenis met de geruststelling dat alles goed geregeld is. Tevens kan deze manier van reservering fiscaal aantrekkelijk zijn.

Het is mogelijk in een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers van begrafenisverzorging Kina een kostenraming te laten samenstellen op grond van uw persoonlijke wensen. Begrafenisverzorging Kina houdt u, indien gewenst, jaarlijks op de hoogte van de prijsstijgingen op basis van de door u persoonlijk bepaalde wensen van de begrafenisplechtigheid.

De begrafenisleiders

Ongeacht waar u bent verzekerd. Ongeacht in welke plaats, welke regio, welk deel van het land u woont.

De begrafenisleiders van Kina die u persoonlijk en correct begeleiden in uw verdriet:

Drs. D.W. Schipper
Reigerlaan 197
2903 LG Capelle a/d IJssel
010 – 450 66 26
b.g.g. 06 - 52 28 35 87

Dhr. J. Kooijman
Sophiastraat 106
2805 HG Gouda
0182 – 583 932
b.g.g. 06 - 52 28 35 87

Bij een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar onder nummer 010 – 458 31 12

De begrafenisleiders worden terzijde gestaan door naaste medewerkers die vertrouwd zijn met het reformatorisch gedachtegoed.Begrafenisverzorging Kina

Reigerlaan 197
2903 LG Capelle a/d IJssel